6 Квітня 2018

Реліз AlmexECM 1.8.0

5 квітня 2018 року випущено новий пакет оновлень AlmexECM. В рамках оновлення доопрацьований ряд модулів системи, введені нові зручні інструменти, підвищена гнучкість і покращено швидкодію системи. Основні зміни стосуються нових можливостей AlmexBPM (модуля управління корпоративними бізнес-процесами).

Що увійшло в оновлену версію:

  • Версійність користувачів. Тепер зміна ключових параметрів користувача, таких як ім’я, прізвище, посада, контактні та інші дані, не тягне оновлення в існуючих на момент зміни даних: картках бізнес-процесів (документів), картках виконання і полях форм. Таким чином зберігається версійність даних картки користувача.
  • Версійність бізнес-процесів. Зміна параметрів бізнес-процесу не тягне змін у вже запущених примірниках бізнес-процесу (крім випадку в якому переклад на нову версію виконується адміністратором). Дана зміна істотно поліпшила стабільність виконання бізнес-процесів в системі і підвищила рівень інформаційної безпеки.
  • Комплексні бізнес-процеси. З’явилася можливість запускати складний, комплексний бізнес-процес, що складається з декількох бізнес-процесів. Це дало можливість створювати певні стандартизовані процеси, право на зміну яких може бути обмежено окремою групою користувачів і використовувати ці процеси як стандартні компоненти системи (еталонні бізнес-процеси, які доступні користувачам AlmexECM) при формуванні комплексних процесів. Зміни, що вносяться у вкладений процес, впливають на всі процеси, які його використовують. Таким чином в системі з’явився дієвий механізм побудови вкладених процесів.
  • Зовнішні довідники. Додано новий спосіб безшовної інтеграції довідників із зовнішніми системами в режимі онлайн, без копіювання даних в БД платформи AlmexECM.
  • Версійність значень довідників. З’явилася можливість зберігати поточну версію полів довідника в формі примірника бізнес-процесу для тих випадків, коли історичні дані є необхідністю.
  • Drools. Одним з важливих нововведень в системі AlmexBPM є впровадження скриптової об’єкто-орієнтованої мови опису бізнес-правил “Drools” для використання в бізнес-процесах системи. Процесор правил допомагає вирішити проблеми, невід’ємно пов’язані з розробкою і підтримкою складних, неординарних бізнес-правил в рамках конкретної організації. Іншими словами, процесор правил – це свого роду інфраструктура для реалізації складної бізнес-логіки. Знаючи і розуміючи загальну екосистему платформи, розробник або інтегратор може досить глибоко взаємодіяти з об’єктами ядра системи і будувати нелінійну логіку виконання бізнес-процесів з високим ступенем загальної автоматизації.
  • Змінні процесів. Введено поняття змінних процесів, які можуть описуватися окремо для кожного типу бізнес-процесу (або шаблону) і використовуватися протягом життя кожного окремого шаблону.
  • Ролі процесів. Окреме місце у формуванні ходу виконання бізнес-процесів виконують ролі процесів. Це окремий вид змінних шаблону бізнес-процесу, який може приймати значення у вигляді користувачів і груп (із зазначенням типу взаємодії системи з групою). В даному релізі існуючий раніше функціонал використання наперед визначених ролей (наприклад, Автор і Відповідальний) істотно розширено і доопрацьовано. Поряд з існуючими наперед визначеними ролями введені нові, як можуть налаштовуватися в залежності від розробляємого бізнес-процесу.
  • Враховано багато побажань наших клієнтів щодо удосконалення інтерфейсу AlmexECM.
Ваше повідомлення надіслано, дякую!
Залишилися питання? Напишіть нам і ми зв'яжемося з вами