Впровадження

Оцініть переваги від впровадження AlmexECM. Сильна команда інженерів і консультантів дозволяють робити впровадження швидким і легким.

Допомога в зборі та формалізації бізнес-процесів

Адаптація під інфраструктуру замовника

Послуги інтеграції з іншими системами і сервісами

Міграція даних зі сторонніх додатків

Методологія

Проект ведеться за методологією PRINCE2, яка контролює і впорядковує всі етапи в єдиний процес. На етапі доставки рішення замовнику для ефективної і швидкої роботи використовується SCRUM. Такий унікальний підхід до процесу впровадження надає замовнику гарантії успішного завершення проекту.

Етапи впровадження

Аналіз

Формування функціонального призначення та аналіз бізнес-процесів і їх деталізація

Розробка

Адаптація рішення і налаштування відповідно до вимог конкретного замовника

Розгортання

Послуги з розміщення системи в хмарі або на серверах Замовника

Експлуатація

Переведення в промислову експлуатацію і супровід на всьому циклі функціонування системи

Аналіз

На даному етапі аналізуються вимоги замовника, формується спільна робоча група. Фахівці впровадження проводять передпроектний аналіз з елементами управлінського консалтингу, досліджуються усталені бізнес-процеси документообігу і взаємодії користувачів в рамках їх функціональних обов’язків. Після цього складається проектне технічне завдання, в рамках якого описуються вимоги до системи, бізнес-процеси для автоматизації, типи і групи документів, необхідні звіти. В рамках цього етапу визначається також необхідність доопрацювання та інтеграції платформи зі сторонніми системами.

Адаптація

На підставі узгоджених бізнес-вимог клієнта складається список технічних завдань (Product Backlog), які можуть включати в себе завдання з доопрацювання та інтеграції. В рамках етапу адаптації системи під вимоги замовника фахівцями впровадження налаштовуються необхідні бізнес-процеси, групи і типи документів, моделюються необхідні звіти, налаштовується організаційна структура і видаються права і ролі всім користувачам системи; навчаються адміністратори системи з боку замовника.

Розгортання

Коли адаптація та інтеграція зі сторонніми системами закінчені, проводиться тестування платформи на серверах замовника або хмарних серверах. Особливістю даного етапу є залучення робочої групи користувачів з боку замовника в роботу в системі в тестовому режимі. У ході дослідно-промислової експлуатації ми маємо можливість отримати повноцінний зворотний зв’язок і оцінити ступінь “прийняття” користувачами нової системи. Завдяки отриманим даним, можемо скласти найбільш “м’який” план переходу користувачів на нову платформу і максимально зменшити ризики, пов’язані з міграцією.

Експлуатація

В рамках даного етапу починається використання системи всіма співробітниками компанії. Наші фахівці презентують основні функціональні можливості системи, демонструють налаштовані процеси узгодження документів, проводять навчання по основним модулям системи окремо для кожного типу користувачів. Після навчання проект офіційно переходить в промислову експлуатацію і починається стадія підтримки згідно договору.

Оцініть корисний ефект від впровадження системи